Informatiebijeenkomst subsidie samenwerking innovatie 28 mei 2024

Tijdens een informatiebijeenkomst op 28 mei krijg je tekst en uitleg over de subsidieregeling samenwerking voor innovatie. Op 5 juni gaat de nieuwe subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) open. In Utrecht stelt de provincie 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerkende landbouwers of een landbouwer in samenwerking met kennispartijen kunnen subsidie aanvragen voor innovatieve ideeën in de bedrijfsvoering. In de regeling wordt extra aandacht gericht op versterking van verdienmodellen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. De ervaringen die worden opgedaan, worden gedeeld met andere landbouwers en landbouwbedrijven.

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,-. De subsidie bedraagt 100% van de kosten. Wanneer binnen de kostenbegroting sprake is van een investering in een bedrijfsmiddel, dan geldt voor deze investering een subsidiepercentage van 40%.

Lees meer over de regeling op de website van de provincie Utrecht.

Vragen of hulp nodig? 

Voor meer informatie kun je terecht bij Eveline Nobel-de Weerd of Jan Rutten via:  glb@provincie-utrecht.nl

Aanmelden

Tijdens de bijeenkomst op 28 mei krijg je uitleg over de inhoud van de regeling, over de wijze van aanvragen en hoe jullie aanvraag wordt beoordeeld. Aanmelden kan via: glb@provincie-utrecht.nl