Netwerkbijeenkomst Lokaal Voedsel Utrecht 19 april 2022

Wat is er nodig om lokaal voedsel in Utrecht nog meer in beweging te krijgen? Tijdens een netwerkbijeenkomst van Lokaal Voedsel Utrecht op 19 april willen we graag van jou als lokale voedselproducent horen wat je doet en wat je nodig hebt.

Belangrijke elementen daarvoor zijn:

  • ontmoeting van gelijkgestemde ondernemers en initiatiefnemers;
  • inspirerende voorbeelden;
  • meer bekendheid met lopende projecten en activiteiten in de provincie;
  • concreet vormgeven aan uitdagingen voor lokaal voedsel.

Programma

19.00 – aankomst bij Fort aan de Klop, kennismaken
19.30 – opening, introductie ‘meer beweging voor lokaal voedsel in Utrecht’
20.00 – inspirerende voorbeelden op de ‘zeepkist’
20.15 – korte pauze
20.30 – samenwerken aan uitdagingen voor lokaal voedsel:

  • duurzame logistieke oplossingen: gemak en beschikbaarheid;
  • het verhaal van lokaal: een nieuw narratief;
  • hoe creëren we een krachtige beweging en wat is daarvoor nodig;
  • nieuwe uitdagingen/opgaven: wat missen we nog.

21.30 afsluiting, met netwerkborrel

 

Voedselagenda

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de activiteiten die de provincie Utrecht vanuit de Voedselagenda mogelijk maakt als overbruggingsperiode voor Lokaal Voedsel Utrecht. De afgelopen jaren lag de nadruk op ‘business to business’ en het vergroten van afzetmogelijkheden. Bij deze bijeenkomst verwelkomen we graag iedereen die bijdraagt aan meer eten uit de Utrechtse korte keten. Bijvoorbeeld als producent, verwerker, logistiek dienstverlener, afnemer, consument, vertegenwoordiger van een coöperatie, bank, maatschappelijke organisatie, kennisinstelling en meer.

Subsidie voor samenwerking

Naast ontmoeting en bereidheid tot verdere samenwerking zijn de financiën voor jou als agrariër natuurlijk van groot belang. Je wilt een eerlijke prijs voor je producten en een goed verdienmodel. Vanaf 25 april gaat de subsidieregeling ‘Samenwerking voor duurzame waardeketens’ open. Bekijk wat jouw mogelijkheden zijn.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling