Digitale informatiebijeenkomst subsidie bodemdaling 17 oktober 2022

Op maandag 17 oktober om 20.00 uur houdt de provincie Utrecht een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieregeling Bodemdaling Utrechtse Veenweiden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de subsidieregeling en worden tips gegeven die het makkelijker maken om een aanvraag te doen.

De provincie Utrecht stelt de komende twee jaar subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het Veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht over vermindering van bodemdaling. En voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een waterinfiltratiesysteem.

Meer weten over de subsidie bodemdaling?

Wil je meer weten over de regeling en voor wie de regeling is bedoeld? Lees meer in het subsidieloket van de provincie Utrecht. Of stel je vragen tijdens de informatiebijeenkomst op 17 oktober. Je kunt je tot 12 oktober aanmelden.