Online bijeenkomst 9 februari over kruidenrijk grasland

Doe mee met een online informatiebijeenkomst op 9 februari vanaf 20.00 uur over kruidenrijk grasland in de provincie Utrecht.

Je krijgt informatie over de verschillende bodemtypes in Utrecht en de kruidenmengsels die bij deze bodems passen. Ook hoor je welke aanpassingen in je management nodig zijn om succesvol kruidenrijk grasland te kunnen behouden. En er wordt verteld hoe je een duurzaam bedrijfsplan op maat kan krijgen met advies over bodem, biodiversiteit en kruidenrijk grasland op je bedrijf.

Sprekers

  • Joost van der Kroon (Adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw)
  • Peter Takens (Kringlooplandbouw Advies)
  • Kirsten Snels (LTO Noord)

Over kruidenrijk grasland

Vanwege de diverse samenstelling van kruidenrijke graslanden krijgt het vee een grote variatie aan mineralen en sporenelementen binnen tijdens de weidegang. De aanwezige kruiden in het grasland zorgen niet alleen voor gezondheidsvoordelen van je vee. Er zijn ook voordelen voor de bodem en de ondergrondse biodiversiteit. Lees meer over kruidenrijk grasland en een gezonde bodem

De bijeenkomst is onderdeel van het project ‘Duurzame landbouw met natuur Utrecht’ en is een initiatief van Natuur en Milieu Utrecht, LaMi en LTO Noord.