Online bijeenkomst Bomen in uitloop kippen 30 oktober 2023

Ben jij pluimveehouder en benieuwd naar de kansen en mogelijkheden van bomen in de uitloop van kippen? Op 30 oktober is er een online voorlichtingsbijeenkomst met informatie over de voordelen, de financiering en het opstellen van beplanting- en bedrijfsplannen.

Bij veel pluimveehouders staan er al bomen in de uitloop van kippen, maar nog niet alle kansen worden benut. Kansen voor verbetering van welzijn, gezondheid en productie van de kippen maar ook kansen voor het genereren van extra bedrijfsinkomsten uit de uitloop, zoals biomassa, kwaliteitshout, noten of andere vruchten.

Daarom organiseren de Biologische Pluimvee Vereniging (BPV) en het Agroforestry netwerk Gelderland samen deze bijeenkomst. Hier komt aan de orde:

  • Kansen en mogelijkheden ‘Bomen in de uitloop van kippen’;
  • Presentatie van de factsheet ‘Bomen in uitloop kippen’;
  • Het opstellen van beplantings-/ bedrijfsplannen en financiering bomen.

Daarnaast krijg je informatie over carbon credits, gebiedsaanpak en de routes langs bedrijven die al bomen in uitloop hebben (met borden met uitleg).

Opstellen van beplantingsplan

Het bestuur van de BPV wil de leden en andere pluimveehouders dan ook uitnodigen om actief mee aan de slag te gaan met aanplant bomen in de uitloop. Maar dit vereist wel enige voorbereiding; bijvoorbeeld door het opstellen van een beplantingsplan. De bomen moeten wel passen bij de bedrijfsvoering en moeten op de juiste plek komen te staan. Komende winter gaat het bestuur aan de slag met het opstellen van deze beplantingsplannen. Leden uit hele land kunnen meedoen. Maar de provincie’s Gelderland en Utrecht, de twee provincies met veel pluimveehouders, hebben momenteel interessante subsidieregelingen open staan voor financiering van de bomen en hun aanleg.