Natuurinclusieve landbouw |

Agrariërs in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor aanleg agroforestry

Agrariërs in de provincie Utrecht kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor de aankoop en aanleg van bomen en meerjarige houtige gewassen ten behoeve van agroforestry. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de kosten tot een maximum van 20.000 euro. Je bent verplicht om naast het indienen van de aanvraag ook een projectplan aan te leveren.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  1. de kosten van de aankoop bomen en meerjarige houtige gewassen ten behoeve van agroforestry;
  2. de kosten voor de aankoop van toebehoren voor de aanleg en instandhouding van de bomen en meerjarige houtige gewassen;
  3. de kosten van huur van machines in verband met de aanplant;
  4. de kosten voor de inhuur van personeel in verband met de aanplant;
  5. directe loonkosten in verband met de aanplant.

Meer informatie en aanvragen

Lees meer over de voorwaarden en aanvragen van de subsidie.

Agroforestry Netwerk Utrecht

Om ervoor te zorgen dat boeren gestimuleerd worden om hun land te voorzien van agroforestry en voedselbossen, is begin dit jaar het Agroforestry Netwerk Utrecht van start gegaan. In dit netwerk kunnen agrariërs, provincie, gemeenten en waterschappen samenwerken. Ook helpt het netwerk agrariërs aan de juiste informatie, denkt mee over inpassen van agroforestry in de bedrijfsvoering, de wet- en regelgeving en de beschikbare subsidies.

Op 17 juli is er een bijeenkomst van het Agroforestry Netwerk Utrecht bij boerderij Tussen de Hagen in Stoutenburg. Kom je ook? Lees meer en meld je aan!

Voorbeelden agroforestry in Utrecht

Begin dit jaar zijn ondere andere agrariërs Annelieke Overgoor en Dennis Blom en tuinder William van de Brink gestart met de aanplant van agroforestry. Ze ontvingen hiervoor eerder al subsidie en zijn met hulp van BoerenBos aan de slag gegaan:

Uitgeschreven tekst lezen

Twee melkveehouders en een tuinder in Stoutenburg laten zien waarom zij bomen aanplanten.

Meer weten over agroforestry?

Agroforestry biedt zowel ecologisch als economisch voordelen. Bomen leveren een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het bodemleven, geven beschutting voor vee en dragen bij aan de biodiversiteit. Voederhagen dragen bijvoorbeeld bij in het aanvullen van mineralen en andere voedingsstoffen bij de koe, precies waar ze behoefte aan hebben. Daarnaast kunnen bomen, met name productieve zoals noten- of fruitbomen, zorgen voor een aanvullend inkomen en meer zekerheid in geval van weersextremen.

Ga naar pagina Agroforestry