Natuurinclusieve landbouw |

Ruim 140 agrariërs doen mee aan Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw

Maar liefst 143 melkveehouders hebben zich in de eerste week aangemeld voor de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw (UMDL): een beloningssysteem dat melkveehouders ondersteunt bij en aanzet tot meer natuurinclusieve kringlooplandbouw. Martijn en Anton Kastelein uit Zegveld doen mee aan de UMDL en hebben onder andere energiebesparende maatregelen op het bedrijf toegepast.

Melkveehouder Martijn Kastelein heeft samen met zijn broer Anton en hun gezinnen een melkveebedrijf in Zegveld. Samen met de volgende generatie is het besluit genomen om te stoppen met robotmelken. Zowel zij als de opvolgers zien de meerwaarde van deze enorme energiebesparing, zelf melken in de ochtend en de avond. En zo zien hoe het met de koeien is, geen meldingen van de robot meer op de telefoon, die vaak direct om actie vragen. Ook heeft de familie geïnvesteerd in batterijen voor stroomopslag, ten gunste van hun eigen en andere bedrijven voor de vergroening en het tegengaan van netcongestie.

“Onze motivatie voor deze maatregelen is kostenbesparing en duurzaam met energie omgaan”

Maar dat is niet de enige reden voor Martijn om mee te doen: “Ook is het mooie van de UMDL dat je contact hebt met gedreven collega’s waardoor je veel van elkaar kan opsteken en deze bedrijven naar een hoger niveau kan brengen. Maar het is ook belangrijk dat andere partijen, zoals burgers, TBO’s, waterschappen, gemeenten, provincies en de keten aanhaken in dit proces van verduurzaming van de landbouw. Daardoor houden we ook draagvlak en verdienmodellen in onze sector.”

Veel aanmeldingen

De UMDL stond vanaf 10 april open voor melkveehouders. In de eerste week, eigenlijk de eerste dag al, hebben 143 geïnteresseerden zich aangemeld. De geïnteresseerden komen uit verschillende landschappen in de provincie Utrecht. Met behulp van de UMDL gaan melkveehouders aan de slag met de optimalisatie van hun bedrijfsvoering en de doelen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied voor bodem, water, biodiversiteit, klimaat en landbouw.

Uitbreiding UMDL

Mirjam Sterk, gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied: “Onlangs is bekend geworden dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieel wil bijdragen aan uitbreiding van de UMDL. De provincie Utrecht bereidt de opschaling van de UMDL de komende maanden voor; hopelijk kunnen eind 2024 of begin 2025 dan meer melkveehouders en ook fruittelers mee gaan doen.” Lees meer in dit nieuwsbericht.

Inschrijving gesloten

De agrariërs die zich hebben ingeschreven, hebben bericht ontvangen van de Utrechtse agrarische collectieven of ze kunnen deelnemen aan het UMDL-project genaamd ‘Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter’. Omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is inschrijving op dit moment niet meer mogelijk.

Meer informatie over de UMDL vind je op: www.provincie-utrecht.nl/UMDL