Natuur & Landschap |

Eigenaren landbouwgrond kunnen subsidie aanvragen voor aanleg van bos

Eigenaren van landbouwgrond buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor herinrichting van het perceel naar bos en aanleg van het bos. Ook wordt eventuele waardevermindering van grond gecompenseerd. De kosten van het beheer worden niet gedekt. De subsidie wordt voor meerdere jaren opengesteld. Voor het eerste subsidiejaar 2024 heeft de provincie Utrecht 1.000.000 euro beschikbaar.

Nieuw bos wordt op dit moment vooral aangelegd in gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Maar dit gaat niet snel genoeg. Daarom heeft de provincie gekeken welke gebieden nog meer geschikt zijn, buiten het NNN. Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig, er worden dan ook geen landgoederen of agrarische gronden aangewezen door de provincie. De percelen die in aanmerking komen voor nieuw bos, zijn op de kaart ‘Zoekgebied bos buiten NNN’ gezet. Deze kaart is opgenomen in het onlangs gewijzigde Natuurbeheerplan. Een andere voorwaarde is dat een grondeigenaar minimaal 1,5 hectare landbouwgrond beschikbaar heeft voor omvorming naar bos.

Meer informatie en aanvragen

De nieuwe subsidie valt onder de regeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Lees meer over de voorwaarden en aanvragen op de website provincie Utrecht.