Regeling niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer

Collectieven voor agrarisch natuurbeheer in de provincie Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen zoals de aanschaf van een plas-draspomp. Ook kan deze tijdelijke extra subsidie gebruikt worden voor monitoring of maatregelen om weidevogels te beschermen tegen roofdieren. Hiermee leveren Utrechtse agrariërs een bijdrage aan het weidevogelbeheer.

Normaal gesproken verloopt de subsidie-aanvraag voor niet-productieve investeringen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door vertraging kan dat dit jaar pas vanaf september. Wanneer boeren voor de start van het weidevogelseizoen in 2024 geen geld kunnen investeren in de juiste middelen, kan dit een terugslag betekenen voor de weidevogelpopulaties. Om dit te voorkomen stelt de provincie eenmalig een subsidie beschikbaar zodat boeren toch tijdig het benodigde materiaal kunnen aanschaffen.

Lees meer hierover op de website van de provincie Utrecht.