Natuur & Landschap |

Gemeente Rhenen aangesloten bij Platform Kleine Landschapselementen

De gemeente Rhenen heeft zich aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen (KLE). Agrariërs in de gemeente Rhenen hebben door deze aansluiting ook toegang tot de kennis en ervaring binnen het platform. Inmiddels bestaat het platform uit tientallen verschillen partijen, van gemeenten tot agrarische collectieven.

In het platform KLE, een initiatief van provincie Utrecht, delen partijen ervaring en kennis. De aangesloten partijen zetten zich ook in voor het daadwerkelijk gezamenlijk aanleggen en herstellen van kleine landschapselementen.

Subsidie Kleine Landschapselementen

Zo ontzorgen de agrarische collectieven, in samenwerking met de gemeente, grondeigenaren bij aanleg en herstel van kleine landschapselementen. Ook zorgen de agrarische collectieven voor beheercontracten via het agrarisch natuurbeheer. De provincie geeft subsidie aan de agrarische collectieven om dit mogelijk te maken. De gemeenten in het platform hebben ook middelen voor aanleg van kleine landschapselementen op bijvoorbeeld erven. Zodoende werken we samen aan een netwerk van groene en blauwe verbindingen.

Belangrijk voor biodiversiteit

Kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Denk aan bloeiende slootkanten in het veenweidegebied, statige lanen op de Heuvelrug, kleine bosjes en houtwallen in de Gelderse Vallei en geurende meidoornbloemen in de uiterwaarden. Kleine landschapselementen zijn nuttig en belangrijk voor de biodiversiteit.

Nieuwsgierig?

Op zoek naar meer informatie over het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen of het platform KLE? Kijk dan op de website van de provincie Utrecht en neem contact op met het agrarische collectief in de regio.