Subsidie plaatsing wolfwerende rasters

Geregistreerde dierhouders in de provincie Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende rasters om hun vee te beschermen. Houders van runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s en paard(achtigen) kunnen deze subsidie met terugwerkende kracht vanaf 26 mei 2023 aanvragen.

Subsidie kan worden verstrekt voor maatregelen gericht op vermindering en voorkoming van schade aan aangewezen hoefdieren in het aangewezen leefgebied, in de vorm van:

  • Het aanschaffen en plaatsen of aanpassen van een vaste wolf-werende afrastering als bedoeld in de Faunaschade Preventiekit, module wolven;
  • Het aanschaffen en plaatsen van een verplaatsbare wolf-werende afrastering als bedoeld in de Faunaschade Preventiekit, module wolven;
  • Het aanschaffen en plaatsen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolf-werende afrastering met draden.

Lees meer over de voorwaarden en aanvragen van de subsidie op de website van de provincie Utrecht.