Natuur & Landschap |

Vraag subsidie aan voor aanleg kleine landschapselementen

Ben jij eigenaar van landbouwgrond in Utrecht en wil je kleine landschapselementen aanleggen? Vraag dan subsidie aan. Je krijgt een vergoeding voor de aanleg van onder andere houtwallen en elzensingels en voor de waardedaling van de landbouwgrond.

De subsidie wordt beschikbaar voor agrarische gronden die minimaal vijf jaar geregistreerd staan als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag van de regeling verloopt via de agrarische collectieven. De subsidie vergoedt maximaal de waardedaling van de grond door het plaatsen van kleine landschapselementen. Dit moet door een onafhankelijke taxateur worden vastgesteld. Het wijzigen van de bestemming van de grond is niet nodig. Daarnaast moet de grond zich bevinden op het grondgebied van een deelnemende gemeente van het Platform Kleine Landschapselementen.

Verschillende subsidies Kleine Landschapselementen

Met de komst van deze subsidie heeft de provincie Utrecht nu twee subsidies voor kleine landschapselementen. Met de al bestaande regeling wordt de aanleg en herstel van veel verschillende kleine landschapselementen vergoed en is registratie bij de Rijksdienst voor  Ondernemend Nederland (RVO) voldoende.

De nieuwe regeling geldt alleen voor de aanleg van elementen op agrarische gronden die minimaal vijf jaar geregistreerd staan als landbouwgrond bij de RVO en biedt als extra een volledige vergoeding voor de waardedaling hiervan. De nieuwe regeling is niet voor alle elementen beschikbaar, maar alleen voor een beperkt aantal houtige landschapselementen, zoals houtwallen, elzensingels, bossingels en kleine bosjes.

Meer informatie en aanvraag indienen

De subsidie is begin juni opengesteld voor de agrarische collectieven. Een overzicht van deelnemende gemeenten aan het Platform Kleine Landschapselementen en meer informatie over het doen van de aanvraag en de voorwaarden kun je lezen op de website van de provincie Utrecht.