Water & Bodem |

Experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder maïs goed gelukt

De eerste experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder maïs zijn goed gelukt. In een pilot van Boer aan het Roer werken boeren en loonwerkers samen om te kijken wat het beste vanggewas is in combinatie met bodembewerking en bemesting. Een geslaagd vanggewas helpt onder andere om stikstofuitspoeling tegen te gaan en verbetert de bodemstructuur.

Het doel van de pilot is om te onderzoeken welke vanggewassen het meest succesvol zijn. Daarbij wordt gekeken naar verschillende manieren van grondbewerking en bemesting. Aan de pilot doen 4 boeren en 5 loonwerkers mee. Er wordt onder andere geëxperimenteerd met Italiaans raaigras, bladrammenas en rode klaver. De eerste resultaten zijn goed, omdat het een vochtig jaar was.

Soms maatwerk nodig

Niels Wassenaar is een van de deelnemende veehouders aan de pilot. “Wat ik mooi zou vinden is dat we laten zien dat we als agrariërs heel veel kunnen, maar dat we wel afhankelijk zijn van de overheid. We hebben bijvoorbeeld te maken met omstandigheden als het weer, wat het slagen van het vanggewas en grondbewerken beïnvloedt. Daardoor is maatwerk soms nodig. Het zou mooi zijn als we van de overheid die ruimte krijgen.”

Bekijk meer in deze video:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertellen boeren en adviseurs over hun experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder maïs.

Deelnemen aan de proeftuin?

Ben jij agrariër in de Foodvalley en wil je meer weten over deze pilot of wil je deelnemen aan de proeftuin van Boer aan het Roer?

Meld je aan