Ondernemen |

Meld je aan! Kom naar informatieavond nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 7 juli

Werk je aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen je plannen en projecten straks wellicht ook in aanmerking voor subsidie vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP valt onder het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Het nieuwe GLB wordt echt anders dan je gewend bent. Op donderdag 7 juli kun je deelnemen aan de eerste informatiebijeenkomst over het nieuwe GLB.

Ook voor de boerenondernemers biedt het nieuwe GLB kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Innovatie, samenwerken (ook gebiedsgericht) en kennisdeling gericht op het verduurzamen van de landbouw, krijgen meer aandacht.

Steunen van boeren

Er komt meer ruimte voor het steunen van boeren, daar waar zij uitdagingen aangaan. Boeren die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor natuur en milieu, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit plan is de opvolger van POP3 en gaat per 1 januari 2023 van start. Provincie Utrecht is hier intensief bij betrokken.

Bekijk alvast de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en een korte uitleg over het nieuwe GLB.

Informatieavond

Op donderdag 7 juli kun je deelnemen aan de eerste informatiebijeenkomst over het nieuwe GLB. Tijdens de bijeenkomst praten we je bij over de algemene richting van het nieuwe GLB opzet, waarbij er ook aandacht is voor de nieuwe Ecoregeling.

Lees meer over de informatiebijeenkomst op 7 juli of meld je direct aan.