Ondernemen |

Laat weten wat jij nodig hebt voor omschakeling biologische landbouw!

Denk je op dit moment na over omschakelen naar biologische landbouw? En wat heb je dan nodig om die stap te zetten? Of past dit juist helemaal niet bij jouw bedrijf? De provincie Utrecht wil graag weten wat jij als agrariër in Utrecht nodig hebt voor een eventuele omschakeling. Of waarom het biologische pad niet bij jou past. Help je mee? Vul dan de korte enquête in.

Economisch perspectief

De provincie Utrecht zet in op verdere verduurzaming van de landbouwsector met economisch perspectief voor de boer. Biologische landbouw is één van de manieren om te verduurzamen met potentieel economisch perspectief.

De provincie Utrecht hoopt met de enquête inzicht te krijgen in:

  • Hoeveel Utrechtse boeren denken op dit moment na over omschakeling naar biologisch?
  • Waar hebben boeren met interesse behoefte aan?

Resultaten

De resultaten van de inventarisatie zijn aanleiding tot gesprek over de potentie van biologische landbouw in Utrecht. Kennis over de interesse, mogelijkheden en barrières van de biologische landbouw helpt de provincie bij het maken van het toekomstig beleid.

Vul de enquête in!

Via deze link kun je meedoen aan de korte enquête onder alle Utrechtse boeren. Het invullen van de vragenlijst kost vijf minuten. Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, voert de enquête uit in opdracht van de provincie Utrecht.

Alvast heel hartelijk dank voor je medewerking!