Natuurinclusieve landbouw |

Veel belangstelling agrariërs voor Agroforestry Netwerk Utrecht

Een grote groep Utrechtse agrariërs kwam op 29 februari naar de start van het Agroforestry Netwerk Utrecht om kennis te delen en inspiratie op te doen over agroforestry. Dennis Blom, eigenaar van zorgboerderij Blommendal, opende voor de startbijeenkomst zijn deuren om te laten zien hoe hij agroforestry inzet op het bedrijf. Op de biologische melkveehouderij van Ron van Zandbrink konden bezoekers in de praktijk zien welke voordelen agroforestry voor Ron oplevert.

In het Agroforestry Netwerk Utrecht kunnen provincie Utrecht, agrariërs, gemeenten en waterschappen samenwerken. Het netwerk is er om agrariërs te ondersteunen met agroforestry en voedselbossen op het bedrijf. Ook helpt het netwerk agrariërs met de juiste informatie, de wet- en regelgeving en de beschikbare subsidies. Voor de aanleg van agroforestry kan binnenkort weer subsidie worden aangevraagd. De provincie Utrecht stelt dit jaar 250.000 euro beschikbaar. Daarmee kan een deel van de kosten voor de aankoop en aanleg van de bomen en gewassen gefinancierd worden.

Agroforestry op jouw bedrijf

Je kan er voor kiezen om agroforestry deels te integreren op perceelsniveau of volledig over te stappen. Het ligt aan jouw eigen wensen en behoeften en wat past op het bedrijf als het gaat om bodemsoort en grondwaterstand. Ron en Dennis vertellen hierover:

“Ik heb gezocht naar een vorm van agroforestry die past bij ons bedrijf. We hebben voederhagen geplant, waar ons vee van kan eten. Het mooie is dat er in zo’n haag allerlei mineralen en voedingsstoffen zitten die goed zijn voor de gezondheid van de koeien.”

Ron van Zandbrink van boerderij Tussen de Hagen

Weiland met bomen en koeien

“We zijn een paar jaar geleden begonnen met één hectare. Eerst met een voederhaag met onder andere elzen en linden. Daarna kwamen daar fruit- en notenbomen bij. We gaan nu ook kruidenrijk grasland inzaaien tussen de bomen, waar onze koeien dan kunnen lopen. De overstap naar agroforestry is een heel leerzaam proces geweest voor ons. Dankzij hulp en advies van verschillende partijen zijn we gekomen waar we nu zijn.”

Dennis Blom van zorgboerderij Blommendal

Meer inspiratie

Wil je meer inspiratie en ervaring van agrariërs lezen? Kijk eens op de pagina Agroforestry. Of neem op 14 maart een kijkje bij een agroforestry proefperceel op boerderij De Oude Ruif in Stoutenburg waar op kleinschalige wijze geëxperimenteerd wordt met agroforestry.