Natuurinclusieve landbouw |

Agroforestry Utrecht biedt agrariërs perspectief met verdienmodel

Wist jij dat agroforestry economische kansen biedt? Je investeert in de aankoop van bomen, maar krijgt er ook iets voor terug. Benieuwd? Sluit je aan bij het Agroforestry Netwerk Utrecht. Je leert van andere Utrechtse boeren hoe zij het bedrijfsmatig aanpakken. En neem vast een kijkje bij de aanplant van fruitbomen bij de Herenboerderij De Willemshoeve in Baarn.

Afgelopen jaar heeft Boerenbos in opdracht van provincie Utrecht negen boeren begeleid in het ontwikkelen van een agroforestry plan. Het plantseizoen gaat in november van start en dit najaar gaan deze boeren bomen op hun land aanplanten.

Ben jij benieuwd hoe ze op De Willemshoeve dit voorjaar al te werk zijn gegaan?

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video zie je de aanplant van fruitbomen bij de Herenboerderij De Willemshoeve in Baarn en krijg je informatie over Agroforestry Utrecht

Wat kan agroforestry voor jou betekenen?

Agroforestry is een vorm van landbouw, waarbij bomen en struiken bewust worden gecombineerd met veehouderij, akkerbouw en/of groenteteelt op hetzelfde perceel. Deze combinatie levert economische en ecologische voordelen op. Je kunt bijvoorbeeld extra producten telen, zoals fruit en noten, met windhagen kun je de productie van groenten  verbeteren en voederhagen en bomen in weilanden leveren extra mineralen en schaduw voor vee. Daarnaast verbeteren bomen en struiken de biodiversiteit en kan de bodem beter water opnemen en vasthouden. Dit jaar konden Utrechtse agrariërs subsidie aanvragen voor de plant van de bomen en struiken.

Agroforestry opnemen in je bedrijfsplan?

Heb je ook interesse in agroforestry en ben je benieuwd wat het kan betekenen voor jouw verdienmodel? Stuur dan een berichtje naar Bram Wendel van Boerenbos: bram@boeren-bos.nl. Hij bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Of meld je aan bij het Agroforestry Netwerk Utrecht. Je doet kennis op en neemt een kijkje bij andere Utrechtse boeren.