Natuurinclusieve landbouw |

Natuurvriendelijke maatregelen gunstig voor vlinderpopulatie

Natuurvriendelijke maatregelen als kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden, heggen en struwelen hebben een gunstig effect op de vlinderpopulatie. Gemiddeld worden er meer aantallen en meer soorten geteld dan op percelen zonder natuurmaatregelen. Doe jij net als de Utrechtse melkveehouder Jeroen van Wijk mee met de volgende telling?

Het is nog vroeg als de eerste voetstappen klinken over het erf van de Utrechtse melkveehouder Jeroen van Wijk. In een hoekje op zijn erf, in de buurt van struiken en bosjes staat een emmer met een ledlichtje opgesteld. In het half donker opent zijn vriend Klaas Koop de deksel om de opbrengst van afgelopen nacht te bekijken. Op een eierdoos zit een bonte verzameling van nachtvlinders. “Met zo’n emmer zie je ineens een wereld die je nooit eerder zag.”

Meten op eigen terrein is belangrijk

“Dat boeren op hun eigen terrein meten is erg belangrijk”, vertelt boer Jeroen. “Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan verbetering van de biodiversiteit. Dit is een mooi onderzoek om te laten zien wat er werkt.” Alle trends en waarnemingen van insecten kwamen eerder voornamelijk uit natuurgebieden. Met dit meetnetwerk komt er steeds meer inzicht hoe de vlinderstand zich ontwikkelt bij boeren en tuinders.

Boeren Insecten Monitoring

Jeroen is samen met Klaas een van de 115 deelnemers van de Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG). De afgelopen vier jaar zijn er ruim 40.000 nachtvlinders geteld op boerengrond. Al meer dan de helft van alle nachtvlindersoorten zijn inmiddels gevonden op boerenerven, wat meer is dan verwacht. Ook kan De Vlinderstichting vaststellen dat de maatregelen die boeren nemen voor biodiversiteit werken. “Zelf zie ik dat ook,” ligt Klaas toe. “Je vindt meer verschillende soorten in het kruidenrijke grasland. Maar de meeste zien wij toch wel op het erf. Daar zijn veel bosjes waar vlinders zich verstoppen en hier vang je er soms nog wel eens twintig per nacht.”

Doe jij mee?

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project BIMAG, waarin boeren en tuinders zelf dag- en nachtvlinders monitoren. Het project is met vijf jaar verlengd. De organisatie is nog op zoek naar nieuwe meerjarige deelnemers in Utrecht, zodat ook in deze provincie uitspraken kunnen worden gedaan over de biodiversiteit.

Bekijk voor meer informatie en aanmelden de website van De Vlinderstichting.

Inspiratie voor natuurinclusieve maatregelen

Wil jij als agrarisch ondernemer naast je reguliere bedrijfsvoering rekening houden met de natuur, biodiversiteit en het landschap op en rond het bedrijf?

Ga naar Werken met natuur en biodiversiteit