Natuurinclusieve landbouw |

Utrechtse melkveehouders krijgen beloning voor duurzaam ondernemen

Utrechtse melkveehouders die goed scoren met duurzame maatregelen worden beloond met bijvoorbeeld vergoedingen, vrijstellingen of verhoging van de melkprijs. Hiermee hoopt de provincie Utrecht boeren perspectief te bieden en hen te motiveren een bijdrage te leveren aan de toekomst van het landelijk gebied.

De 1175 melkveehouderijen in de provincie Utrecht kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw. Daarom gaat de provincie Utrecht melkveehouders belonen voor hun duurzame maatregelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van van de Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij (UMDM). Met deze monitor kan per agrarisch bedrijf gemeten worden wat de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit is.

Succesvolle pilots

De provincie wil eind 2023 een definitieve Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij vaststellen. Daarom worden de komende tijd pilots uitgevoerd. In enkele andere provincies lopen soortgelijke pilots en de eerste resultaten zijn veelbelovend: de melkveehouders zijn zeer enthousiast en de biodiversiteit op de deelnemende melkveehouderijen blijkt aanzienlijk versterkt.

Lees meer op de website van de provincie Utrecht

Meer weten?

Een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur én een sterker toekomstperspectief. Dat kun je met natuurinclusieve landbouw bereiken. Bekijk hoe je jouw inzet voor de natuur kan koppelen aan een verdienmodel.

Ga naar Natuurinclusieve landbouw