Water & Bodem |

HDSR stelt subsidie beschikbaar voor verbetering waterkwaliteit of remmen bodemdaling

Agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kunnen vanaf 25 april een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit of het afremmen van bodemdaling. De subsidie is een vervolg op de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem. Er is dit jaar 50.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 135.000 euro gereserveerd.

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Investeringen

Voor de regeling die dit jaar wordt opengesteld, bestaan de waterkwaliteitsmaatregelen uit drie categorieën investeringen:

  1. Drinkbakken/veegmachines
  2. Overige waterkwaliteitsmaatregelen
  3. Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan

De regeling wordt opengesteld van 25 april tot en met 30 september 2022. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Belangrijkste wijzigingen

In vergelijk met de afgelopen jaren zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De voorwaarde dat alleen subsidie kan worden aangevraagd voor bodemdaling remmende maatregelen in de laagst gelegen delen van peilvakken is vervallen;
  • Agrariërs kunnen individueel een aanvraag indienen voor waterkwaliteitsmaatregelen
  • Agrariërs die in de vorige periode subsidie ontvangen hebben, komen niet meer in aanmerking voor subsidie voor hetzelfde type maatregelen.

Meer informatie en aanvragen

Bekijk meer informatie op de website van HDSR.