Natuurinclusieve landbouw |

Kom op 30 maart naar de netwerkbijeenkomst ‘Natuur Inclusief Boeren!’

Hoe kun je natuurinclusief boeren en een duurzaam financieel rendement genereren? Kom op 30 maart naar de netwerkbijeenkomst ‘Natuur Inclusief Boeren!’ in Utrecht en laat je inspireren tot uitdagende ideeën en leg nieuwe contacten. Drie sprekers vertellen over het belang van een gezonde bodem en biodiversiteit vanuit beleid, de praktijk en de wetenschap. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door netwerk Food-Print Utrecht Region.

Natuurinclusief boeren is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving. Ook wel het ‘natuurlijk kapitaal’ genoemd.

Voedselproductie in samenwerking met natuur

Natuurinclusief boeren wordt vaak als een belemmering gezien, omdat het onduidelijk is of het rendabel is. Het omschakelen kost tijd en geld en de investering verdien je op een langere termijn pas terug. In deze netwerkbijeenkomst gaan we in gesprek over hoe we voedselproductie in samenwerking met natuur kunnen laten plaatsvinden en een duurzaam financieel, sociaal, cultureel en natuurlijk rendement genereren.

Sprekers netwerkbijeenkomst

De volgende sprekers komen aan het woord: Jerry van Dijk, universitair hoofddocent van Universiteit Utrecht, Wim van den Hengel, eigenaar biologisch melkveebedrijf en Jos Geenen, senior beleidsmedewerker landbouw van provincie Utrecht. Wim van den Hengel vertelt onder andere over hoe hij eigen bodembeheer met mest aanpakt en over de relatie tussen bodembeheer en diergezondheid.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de netwerkbijeenkomst Natuur Inclusief Boeren? Ga dan naar Food Print Utrecht Region en bekijk het programma. Je kunt je daar ook direct aanmelden.