Ondernemen |

Plattelandscoach en gespecialiseerde adviseur helpen jou verder met functieverandering op erf

Wil jij een functieverandering op het erf? Een Plattelandscoach kan je daarin samen met een gespecialiseerde adviseur ondersteunen. De coach zit met jou aan tafel om te praten over de veranderingen die je wilt doorvoeren. Zodra je aan de slag moet met vergunningen kan de gespecialiseerde adviseur helpen met de aanvragen en de gesprekken met de gemeente.

Plattelandscoach Dorine Zwaan en adviseur Gert Jan Nap van VanWestreenen werken hierin veel samen. Ze zien dat steeds meer agrariërs een coach inschakelen. Zeker nu er zoveel veranderingen en soms druk op de sector af komen. Gert Jan merkt dit tijdens zijn dagelijkse werk als adviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening bij VanWestreenen. “De drempel voor coaching wordt lager. Dat komt onder meer doordat bedrijfsovername, al dan niet in combinatie met schaalvergroting, niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn meer opties dan het bedrijf voortzetten zoals het was.”

Coach helpt jou vragen stellen

Dorine beaamt Gert Jans ervaringen. “Het begint met erkennen dat je vragen hebt die je niet meteen kunt beantwoorden of soms lastig te bespreken vindt met andere betrokkenen. Een coach helpt je de juiste vragen te stellen die je zelf niet stelt. Je komt uiteindelijk zelf met inzichten en oplossingen.”

Groot netwerk

Dorine en Gert Jan werken graag samen, omdat ze zien dat coaching helpt. Gert Jan: “De coaches zitten echt naast de ondernemer en hebben een groot netwerk. Waar wij meestal verantwoordelijk zijn voor het vergunningentraject of wijziging van het bestemmingsplan, is een coach vaak langer betrokken bij een veranderingsproces.” Dorine vult aan: “Als het gaat om functieverandering, de gesprekken met de gemeente en het indienen van aanvragen, schakel ik met regelmaat Gert Jan in. Mijn ervaring is dat hij kundig is en kan helpen om de wens van de ondernemer te vertalen naar de taal en procedures van de gemeente of provincie.”

Financieel laagdrempelig

Dorine benadrukt dat het inschakelen van een Plattelandscoach financieel laagdrempelig, onafhankelijk en vertrouwelijk is. “In Utrecht zijn de eerste 25 uren zonder eigen bijdrage. Er hebben al meer dan 380 ondernemers gebruik van gemaakt. Niet iedereen vertelt dat aan anderen, maar de ervaringen zijn meestal heel positief, omdat er veel duidelijkheid en daarmee rust komt. Als je coaching overweegt, neem dan gerust contact op en geef het een kans. Alleen al een luisterend oor kan soms heel prettig zijn. En in zo’n eerste gesprek kun je ook afwegen of het klikt en je nog meer coaching kunt en wilt gebruiken.”

Lees meer over de Plattelandscoaches.