Subsidie voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wil je leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wil je agrariërs helpen om duurzamer te werken? Met een kennisvoucher van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kun je subsidie krijgen voor een cursus, advies, bedrijfsplan of opleiding.

Je kunt kiezen uit vier GLB-kennisvouchers:

Cursus over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor jouw bedrijf betekent? Bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw? Vraag een cursusvoucher aan. Dit kan van 1 september 2023 tot en met 1 september 2024.

Advies over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzamer werken met jouw agrarisch bedrijf? Bijvoorbeeld over minder uitstoot van ammoniak, duurzaam bodembeheer of de toekomst van jouw bedrijf? Vraag een adviesvoucher aan. Dit kan van 1 september tot en met 13 oktober 2023.

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wil je omschakelen naar duurzame landbouw? Dus naar extensieve landbouw en met minder stiktofuitstoot? Als je hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kun je een voucher aanvragen. Dit kan van 1 september tot en met 13 oktober 2023.

Opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw

Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wil je agrariërs helpen duurzamer te werken? Vraag een opleidingsvoucher aan. Dit kan van 1 september 2023 tot en met 1 september 2024.

Meer informatie

Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden van de GLB-kennisvouchers.