Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE)

Wil je leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wil je agrariërs helpen om duurzamer te werken? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher aanvragen.

Je kunt een voucher aanvragen voor vier onderdelen:

Cursus over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor jouw bedrijf betekent? Bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw? Vraag een cursusvoucher van de SABE aan (maximaal € 800).

Advies over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzamer werken met jouw agrarisch bedrijf? Bijvoorbeeld over minder uitstoot van ammoniak, duurzaam bodembeheer of de toekomst van jouw bedrijf? Vraag een adviesvoucher van de SABE aan (maximaal € 1.500).

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wil je omschakelen naar duurzame landbouw? Dus naar extensieve landbouw en met minder stiktofuitstoot? Als je hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kun je een voucher van de SABE aanvragen (maximaal € 6.000).

Opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw

Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wil je agrariërs helpen duurzamer te werken? Vraag een opleidingsvoucher van de SABE aan (maximaal € 1.250).

Meer informatie

Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).