Investeringsregeling netcongestie en lokale distributie elektriciteit

Utrechtse agrariërs die in hun bedrijfsvoering een oplossing hebben voor netcongestie of een slim lokaal distributiesysteem realiseren, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is voor oplossingen zoals bijvoorbeeld opslag of voor het realiseren van een slim lokaal distributiesysteem zoals een energiehub of energiegemeenschap.

Er is groeiende schaarste op het elektriciteitsnetwerk: vraag en aanbod van elektriciteit zijn hoger dan de beschikbare netcapaciteit. Hierdoor wordt het ook lastiger om nieuwe projecten voor energieopwekking (bijvoorbeeld zon op grote daken), voor elektrificatie van productieprocessen of voor nieuwbouw te realiseren.

 

Voorwaarden voor aanvragen

Provincie Utrecht toetst jouw subsidieaanvraag aan de hand van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 202   (ook wel USET 2021 genoemd).

De voorwaarden voor deze regeling vind je in paragraaf 2.7.

Hoogte van subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteit waarvoor je subsidie aanvraagt.  Lees hiervoor ook artikel 49 van de subsidieverordening USET 21.  

Aanvragen subsidie

Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de provincie Utrecht.