Subsidie voor verbeteren geïntegreerde gewasbescherming

Agrarisch ondernemers die investeren in of samenwerken aan een innovatieproject voor geïntegreerde gewasbescherming kunnen in juni 2024 subsidie aanvragen.

Je kunt dus subsidie krijgen als je geïntegreerde gewasbescherming verbetert. Dit doe je door te innoveren of te investeren. Je beheerst en bestrijdt dan ziekten, plagen en onkruiden met preventie en niet-chemische maatregelen. En je kiest zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Subsidie aanvragen

Op de website van RVO kun je vanaf vanaf donderdag 20 juni tot en met vrijdag 28 juni samenwerken voor innovatie aanvragen. En vanaf maandag 3 juni tot en met vrijdag 28 juni kun je investeren in geïntegreerde gewasbescherming aanvragen.