Ondernemen |

Vraag LEADER subsidie aan voor vernieuwing platteland

Wil jij nog LEADER subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten op het platteland? Doe dat dan snel. Zowel de einddatum van december 2022 als de bodem van de subsidiepot komen in zicht. Wil je eerst meer weten over LEADER? Bezoek dan 7 juli de excursie naar het LEADER-project Dorpstuinderij Den Dolder.

Sinds 2016 hebben ruim 30 projecten aan de oostkant van de provincie Utrecht LEADER-subsidie gekregen. LEADER wil de kennis en ervaringen die zijn opgedaan in deze projecten graag delen. Daarom worden er ‘LEADER Expedities’ georganiseerd: excursies naar projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. De eerstvolgende Expedities vinden plaats op:

  • Donderdagavond 7 juli: project Dorpstuinderij Den Dolder (tuinderij en veelzijdige ontmoetingsplek)
  • Woensdagavond 24 augustus: project Lekker Landschap Kromme Rijn (eetbare landschapselementen) in Langbroek
  • Maandagavond 5 september: projecten Zeldert Werkt (educatieve plek op de boerderij voor kinderen met een zorgvraag) en Windheeler (innovatief voertuig dat kan rijden op windkracht) in Hoogland

Inspiratie en tips

Alle Expedities beginnen om 19.30 uur. Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en om handige tips te krijgen! Tijdens de Expeditie op 7 juli a.s. is het ook mogelijk om kennis te maken met het concept De Buurderij, waarbij je streekproducten uit de buurt kunt bestellen en afhalen.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over LEADER. Zowel in Utrecht-Oost als in het Veenweiden gebied.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling