Natuurinclusieve landbouw |

Kringloopboeren werkt door de kracht van bodem en vee

Al tien jaar werken Jan en Conny Graveland uit Oudewater stapsgewijs aan kringlooplandbouw. Een decennium lang uitgaan van de kracht van de bodem en het vee zorgde onder meer voor gezondere koeien en een betere benutting van de eigen mest. Jan: “Eigenlijk is kringloopboeren heel eenvoudig door de drie W’s: Weiden, Weinig eiwit in het rantsoen en Water bij de mest.”

1e stap: Minder eiwit

In 2010 stapten Jan en Conny over op minder eiwit in het rantsoen. Toen de klauwbekapper kwam, maakte deze een opmerking over de harde klauwen van de koeien. “Door minder eiwit in het rantsoen verbeterde de (klauw-)gezondheid van mijn koeien”, geeft Jan aan. “Een paar jaar later heb ik alle maïs vervangen door perspulp. De koeien weiden meer dan 3.000 uur per jaar.”

2e stap: Minder kunstmest

In 2014 gingen ze over op kunstmest zonder wateroplosbare zouten (nitraat) vanwege de negatieve invloed hiervan op het bodemleven. Twee jaar geleden stopten ze helemaal met kunstmest. Jan zette de kunstmestgift en de grasopbrengsten vanaf 2009 in een grafiek en zag geen verband. “Ik vroeg me af waarom ik nog kunstmest gebruikte. Ik zie dat het gras sindsdien lichter van kleur is geworden. Verder zie ik geen effecten, ook niet op de melkproductie.”

3e stap: Biologisch

Door de intensiviteit, bijna 2,5 koeien per hectare, zagen Jan en Conny de ruwvoervoorziening als knelpunt voor een biologische bedrijfsvoering. Oplossingen gericht op het vergroten van de ruwvoervoorziening brachten geen uitkomst. “We begonnen te denken aan zelfvoorzienend qua ruwvoer door minder koeien. In 2022, na sparringsessies met deskundigen, viel het besluit. Volgens de prognose zal, met minder koeien, het financiële resultaat ongeveer hetzelfde zijn. Mentaal is het een hele stap, maar via de studiegroep Natuurlijke veehouderij Utrecht hoorde ik de praktijkervaringen. Dat maakte de stap naar biologisch makkelijker.”

Lees het hele verhaal van Jan en Conny.

Het project Natuurlijke veehouderij Utrecht is mede mogelijk door de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling