Bijeenkomst Agricycling in Utrecht 27 mei 2024

Ben jij benieuwd naar de opzet van een agricycling coöperatie in Utrecht? Je bent welkom op 27 mei bij boerderij Tussen de Hagen in Stoutenburg. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over compostering via een coöperatie en hoe dit in Utrecht vorm krijgt.

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen en watergangen komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Dit maaien en afvoeren brengt veel kosten met zich mee. Het maaisel wordt vaak gezien als ‘afval’ en over grote afstanden getransporteerd. Zonde, want het is vaak nog goed bruikbaar op een nabijgelegen boerderij, bijvoorbeeld in de stal of als bodemverbeteraar.

Agricyling in Friesland

In de agrarische coöperatie Agricycling werken 140 agrariërs samen aan de hoogwaardige verwerking van reststromen. Hiermee dragen zij bij aan verduurzaming van de landbouw en het biedt hen een nieuw verdienmodel.

Lees meer hierover in dit artikel in de Aanjager.

Agricycling in Utrecht

Komend half jaar gaan Wij.land en Agricycling een verkenning doen naar het opzetten van een coöperatie rondom compostering in de provincie Utrecht. Utrechtse boeren hebben aangegeven interesse te hebben in zo’n samenwerking.

Meer informatie en aanmelden

Heb jij ook interesse en wil je meer weten over het project? Of wil je je alvast aanmelden voor de bijeenkomst? Neem contact op met:

Felix Hees van stichting Wij.land: f.hees@wij.land of 06 – 42757665

Burret Schurer van provincie Utrecht: burret.schurer@provincie-utrecht.nl

Meer bijeenkomsten

Er zijn nog meer bijeenkomsten over het opzetten van agrycling in de provincie Utrecht: