Bijeenkomst ‘Verdienen met duurzame melkveehouderij Utrecht’ 13 december 2023

Tijdens een bijeenkomst van ‘Verdienen met duurzame melkveehouderij Utrecht’ op 13 december worden de resultaten van de proefvelden besproken. En je krijgt informatie over onder andere bodem, ruwvoer en bemesting.

Tijdens de bijeenkomst vertelt Edith Finke van DLV Advies over de resultaten van de proefvelden. En adviseur mest & mineralen Sjoerd Roelofs vertelt over het leren lezen van de bodem en hij geeft antwoord op de vraag: Hoe krijgen we meer ruwvoer van eigen land? Ook vertelt hij over de actualiteit omtrent bemsesting. Wat kunnen we leren van biologische melkveehouders en wat kunnen biologische melkveehouders leren van reguliere melkveehouders?

Programma

  • 13.00 uur: Welkom
  • 13.15 uur: Bespreken resultaten proefvelden door Edith Finke (DLV Advies) en deelnemers project
  • 13.45 uur: Lunchpauze
  • 14.30 uur: Leren lezen van de bodem door Sjoerd Roelofs (DLV Advies)
  • 15.30 uur: Nabespreking/ vragenronde
  • 16.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

In verband met de lunch graag vooraf aanmelden via: l.dejongh@dlvadvies.nl

Graag willen we ook jouw prangende bodemvraag weten. Mail deze van te voren naar ons dan kunnen we je op de bijeenkomst van antwoorden voorzien. Als je beschikt over bodemmonsters, dan mag je deze meenemen en kijken wij hoe er het beste bemest kan worden.