Cursus biologische fruitteelt 14 febuari 2023

Voor alle hardfruittelers in België en Nederland start in november een cursus biologische fruitteelt met praktische informatie en excursies.

De cursus is bedoeld voor ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers, bedrijfsopvolgers en werknemers van fruitteeltbedrijven die interesse hebben in, of willen starten met de biologische fruitteelt. De cursus richt zich vooral op grootfruittelers.

Lesdagen

  • dinsdag 22 november 9.00-17.00
  • dinsdag 10 januari 9.00-17.00
  • dinsdag 14 februari 9.00-17.00

Excursies

In mei en juni 2023 vinden twee dagexcursies plaats naar biologische fruitteeltbedrijven. Eén dag naar Nederlandse
bedrijven in Zeeland en één dag naar bedrijven in België.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de cursus biologische fruitteelt op de website van Delphy

Je kunt ook een e-mail sturen naar: m.brouwer@delphy.nl of bellen: 0317 – 491519