Demonstratiemiddag ‘Goed melken met een ureum van 18’ 12 oktober 2022

Hoe laag kun je gaan met het ureum in de melk? Tijdens een demonstratiemiddag op 12 oktober hoor je verhalen en ervaringen uit de praktijk. Ze bieden inspiratie waarmee je zelf aan de slag kunt. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost.

 

Stikstof is een hot item in de melkveehouderij. Deskundigen en wetenschappers rollen over elkaar heen over het hoe en waarom. De meest praktische oplossing om het stikstofoverschot te verlagen, is ruw eiwitgehalte in het rantsoen aanpassen. Er is echter een groot verschil tussen het gemeten ruw eiwit, het gevoerde ruw eiwit en het door de koe opgenomen ruw eiwit.

Gelukkig biedt het melkureum een goed handvat, wat iedere veehouder elke drie dagen onder ogen krijgt. Als we als sector het ureum in de melk lager kunnen krijgen, is dat een belangrijke indicator voor het verlagen van het ruw eiwit. Maar tot hoe laag kun je gaan met het ureum in de melk? Wat zijn de gevolgen voor de melkproductie van de koe?  Waar ligt de balans? Wat kunnen we met de voorjaarskuilen?

Sprekers

  • Pieter Brouwer: eigenaar melkveebedrijf. Is deelnemer van het Netwerk praktijkbedrijven. Op deze bedrijven worden ammoniakmetingen gedaan. In 2021 een ureum van 18 gerealiseerd met 9.500 kg melk/koe. Hij vertelt over zijn ervaringen met vers gras voeren, beweiding en wat viel mee en wat valt tegen?
  • Erik Koldenhof ABZ-diervoeders: Hij begeleidt het bedrijf van Pieter Brouwer op het gebied van rantsoensamenstellingen. Wat zijn valkuilen en belangrijke keuzes?
  • Erik Smale: melkveehouder op zijn bedrijf Groot Steinfort in Joppe en werkt met kringlooplandbouw. In 2018 mocht hij koning Willem Alexander ontvangen op zijn bedrijf in het kader van kringlooplandbouw. Erik neemt ons mee met de uitdagingen, kansen en bedreigingen van een melkveebedrijf op droge zandgrond en vertelt hoe hij zijn rantsoen samenstelt.
  • Wim van de Geest: K&G advies. Welke praktische oplossingen zijn er om rendabel stikstof te reduceren? Wat is laaghangend fruit? Wat zijn begaanbare wegen voor de toekomst? Wat is de invloed van de voorjaarskuilen?

Meer weten over de bijeenkomst?

Neem bij vragen contact op met:      

Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost

Het POP3-project Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost helpt agrariërs met het bepalen van een goede strategie voor de toekomst waarbij een goed verdienmodel samen met een duurzame bedrijfsvoering centraal staat.

Meer informatie over dit project? Meld je aan voor de nieuwsbrief via: simon@boerenverstand.nl