Excursie FrieslandCampina marktverwachting en duurzaamheid 12 januari 2024

Welke beloningssystemen of andere melkstromen worden belangrijker en hoe kan je als veehouder hierop anticiperen? Tijdens een excursie op vrijdag 12 januari 2024 naar Kaasspecialist Zijerveld in Bodegraven komen deze en andere vragen aan de orde.

Duurzaamheid en kringloop  is ‘in’ en heeft een steeds grotere invloed op een deel van de melkprijs. Maar wat is de verwachting voor de toekomst?  Waar moet je als veehouder rekening mee houden in deze roerige tijden? Kom erachter wat FrieslandCampina melkveehouders te bieden heeft op dit vlak en neem een kijkje bij hun kaasrijper Zijerveld in Bodegraven.

Je kunt hier met eigen ogen zien wat er allemaal komt kijken bij de verwaarding van melk. Maar we krijgen ook te horen hoe de coöperatie inzet op belonen op KPI’s, wat hun visie is op het gebied van duurzaamheid voor de nabije toekomst en wat de inschatting is van de toekomstige markt. Hierbij is er ruimschoots gelegenheid voor vragen en discussie.

Programma

  • 12.00 uur: Ontvangst met lunch
  • 13.00 uur: Opening
  • 13.15-13.30 uur: Beloning op KPI’s klimaat en duurzaamheid bij FrieslandCampina
  • 13.30-14.00 uur: Markt en marktverwachting in relatie tot duurzaamheid op melkveebedrijven: Zijerveld
  • 14.00-15.00 uur: Rondleiding bij rijpafdeling
  • 15.00-15.30 uur: Afsluiting met drankje

Deelnemen?

Geef je op via deze link of stuur een mail naar simon@boerenverstand.nl

Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van het project POP3 Actieplan kringlooplandbouw 2025 Utrecht Oost.