Informatiemarkt landelijk gebied 31 mei 2022

Tijdens een informatiemarkt op 31 mei praten de provincie Utrecht, gemeenten en waterschappen je graag bij over de
ontwikkelingen in het landelijk gebied. En ze  zijn benieuwd naar jouw wensen, ambities en behoeften.

De vraag is hoe een duurzaam en klimaatbestendig landelijk gebied eruit moet zien met toekomst voor de landbouw, voldoende ruimte voor de natuur en een gezond woon- en een werkklimaat. De provincie, gemeenten en waterschappen willen de oplossingen ontwikkelen op initiatief van en/of samen met jou.  

Er spelen veel opgaven, zoals tegengaan bodemdaling, klimaatverandering en stikstof, een goede waterhuishouding, natuurbeheer, verduurzaming landbouw, woningbouw en energietransitie. Er zijn nog geen besluiten genomen over deze opgaven, maar dit zal wel de komende jaren gaan gebeuren. Op de website van de provincie Utrecht vind je meer informatie over de stikstofaanpak. Of bekijk de webinar van 4 februari 2022 terug en de meest gestelde vragen en antwoorden.

Je bent van harte uitgenodigd op 31 mei op het gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug in Doorn. Het gaat over het landelijk gebied tussen Langbroek, Wijk bij Duurstede, Amerongen, Leersum en Doorn. Je hoeft je niet aan te melden en kan op ieder moment tussen 19.00 en 22.00 uur langs komen.

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertellen gedeputeerden Mirjam Sterk en Arne Schaddelee van de provincie Utrecht over de druk op het landelijk gebied