Startbijeenkomst Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost 16 maart 2022

Agrariërs in Utrecht-Oost kunnen meedoen met het ‘Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ om een goede strategie voor de toekomst te bepalen. Tijdens een online startbijeenkomst op 16 maart wordt de aftrap gedaan van het driejarige POP3-project.  Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over het project en kun je vragen stellen.

Het project ‘Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ is een vervolg op het project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’, wat veel kennis en handvatten heeft opgeleverd over het toepassen van kringlooplandbouw in Utrecht-Oost. Deze kennis en ontwikkelingsroutes willen we de komende jaren graag met jou delen en verder uitbouwen.

Trainingen

Hiervoor worden de komende tijd verschillende trainingen, workshops en demonstraties op diverse praktijkbedrijven gegeven. Dit kan zowel in groepsverband als individueel advies en coaching. Een goed voorbeeld hiervan zijn quickscans, voor het bepalen van en optimale route van jouw bedrijf. Tijdens de bijeenkomst wordt dit verder toegelicht.

Programma

20:00 Start bijeenkomst

  • Introductie
  • Waar gaan we heen met de melkveesector? Perspectieven voor de kringlooplandbouw met Wim van de Geest
  • Aanbod ‘Actieplan doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost’
  • Ruimte voor vragen

21:00 Einde bijeenkomst

Meedoen?

Geef je op via deze link of stuur een mail naar simon@boerenverstand.nl

En neem bij vragen contact op met:      

Meer informatie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief via: simon@boerenverstand.nl