Webinar economie en perspectief melkveehouderij 29 november 2022

Wat is jouw perspectief als melkveehouder met de hoge melkprijs en toekomstige hoge kostprijs? En loont het om te kringloopboeren? Tijdens een webinar op 29 november nemen inspirerende sprekers je mee in de economische ontwikkelingen op het boerenerf en perspectieven voor de toekomst.

De sprekers van de bijeenkomst zijn:

  • Wim van de Geest: gaat in op het perspectief op korte termijn: hoe houd ik nu centen in mijn portemonnee? Welke managementmaatregelen zijn op het boerenerf toepaspaar? Wat kunnen we bijvoorbeeld met de kuilen van afgelopen zomer en hoe kan ik bijsturen?
  • Willemijn van de Geest: heeft in opdracht van Boerenverstand onderzoek gedaan naar de invloed van kringlooplandbouw op de financiële prestaties van melkveebedrijven. Op basis van dit onderzoek geeft Willemijn antwoord op de vraag: ‘loont kringloopboeren?’
  • Jaap de Vink: vertelt meer over het verdienmodel van de melkveehouderij voor de langere termijn. En gaat in op het effect van een aantal actuele situaties zoals het effect van de stijgende energieprijzen, verlies van derogatie en grondgebondenheid op de kostprijs. Hoe kom je aan perspectief?

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met:            

Dit webinar wordt georganiseerd vanuit het Actieplan kringlooplandbouw Utrecht-Oost.