Webinar ‘Koe van de toekomst’ 18 januari 2023

Hoe ziet de ideale koe van de toekomst eruit? Tijdens een webinar op 18 januari geven twee deskundigen hier hun mening over. Ben jij benieuwd welke koe het beste past bij de eisen en maatregelen van de melkveehouderijsector? Meld je dan aan.

Er komt veel op de melkveehouderijsector af. Eisen, maatregelen en beperken van emissies. Een belangrijke vraag voor jou als melkveehouder is dan ook, welke koe past hierbij? Hoe fokken we bijvoorbeeld een koe die langer meegaat waardoor er minder jongvee nodig is voor vervanging. Leg je de focus op melkproductie of zijn gehaltes belangrijker? Kortom welke eisen moet je stellen aan de fokkerij?

Tijdens dit webinar geven twee deskundigen, Tonnie Vissers van CRV en Marcel Verboom van triple A, vanuit verschillende invalshoeken hun mening over de koe van de toekomst.

Er is veel ruimte voor discussie en vragen.

Aanmelden

Heb je interesse? Meld je aan via dit formulier of stuur een mail naar: simon@boerenverstand.nl 

Dit webinar wordt georganiseerd in kader van het project POP3 Actieplan kringlooplandbouw 2025 Utrecht Oost.