Webinar mestbewerking en benutting 22 maart 2023

Wil jij meer weten over de mestbewerking en benutting? Sluit je aan bij een ronde tafel gesprek en webinar op 22 maart over het project ‘Winnen zonder Verliezen’ waarin veehouders allemaal al op hun eigen manier bezig zijn om mest te bewerken, zodat de mineralen uit mest beter benut kunnen worden. Het gesprek wordt geleid door Harm Wientjes van DLV Advies, waarbij je als toeschouwer vragen kunt stellen over mestbewerking en benutting.

Aan tafel zitten:

  • Nico Verdoes, Wageningen Livestock Research

Nico gaat in op het project NL next level mest verwaarden, waarin voor de rundvee, varkens en kalversector verschillende stal/ bedrijfssystemen in zijn kaart gebracht op het gebied van emissies en financieel saldo.

  • Sanne Griffioen, FrieslandCampina

Sanne is director farm sustainability bij FrieslandCampina en gaat in op de verwaarding van verduurzaming op het boerenerf.

  • Eric Stiphout, POV

Eric gaat als vice-voorzitter van de POV in op wat hij als varkenshouder maar ook als belangenbehartiger belangrijk vindt als het gaat over het reduceren en verliezen uit mest.

  • Gé Backus, Connecting Agri & Food

Gé is directeur bij Connecting Agri & Food en is deskundige op het gebied van beleid en doelvoorschriften.