Webinar stijgende kosten en keuzes voor meer rendement 12 december 2023

Wat zijn de effecten van kostprijsverhoging en wat zijn de kansen om het rendement te verhogen van je melkveebedrijf? Tijdens een webinar op 12 december vertelt Jaap de Vink van Houtsma Bedrijfsadvies er meer over.

Door de afbouw van de derogatie, hogere voerkosten, stijgende rentetarieven en inflatie zijn de kosten voor melkveehouders sterk toegenomen. Aan jou als melkveehouder de uitdaging om de kosten goed in de gaten te houden en tijdig de juiste keuzes te nemen. Loont het bijvoorbeeld om de stal vol te houden en voer aan te kopen? Of zijn er andere manieren voor een goed resultaat?

Tijdens dit webinar laat Jaap de Vink van Houtsma Bedrijfsadvies zien wat de effecten zijn van kostprijsverhoging en wat de kansen zijn om het het rendement te verhogen.

Deelnemen?

Geef je op via deze link of mail naar: simon@boerenverstand.nl

Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van het project POP3 Actieplan kringlooplandbouw 2025 Utrecht Oost.