Startbijeenkomst Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen 2 november 2023

Wil jij weten hoe je kleine landschapselementen aanlegt en heb je daarvoor land beschikbaar? Tijdens de startbijeenkomst op 2 november van het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen bij boerderij De Weide Blik in Driebergen delen we inspiratie en bekijken we de landschapselementen rondom de boerderij.

Op donderdag 2 november vanaf 13.30 uur lanceren de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen met als doel om informatie en inspiratie over landschapselementen te delen.

Tijdens de startbijeenkomst is er een gesprek over de voordelen en mogelijkheden van een divers landschap. Schrijver Kenneth Rijsdijk, bekend van zijn boek ‘Heg: een behaaglijk landschap voor mens en natuur’, komt een praatje houden. En je kunt een kijkje nemen rondom de boerderij De Weide Blik om daar de landschapselementen te zien.

Aanmelden voor bijeenkomst

Je kunt je via dit formulier opgeven. De middag is gratis toegankelijk, maar er is beperkte plek beschikbaar.

Belang traditioneel landschap

Het traditionele Utrechtse landschap vol kleine landschapselementen was niet alleen mooi, levendig en gevarieerd. Kleine landschapselementen bieden ook veel ecologische voordelen: de bevordering van biodiversiteit, opslag van CO2 en water, vermindering van hittestress en fijnstof en een verbetering van het dierenwelzijn.

Wil jij ook landschapselementen aanleggen, zoals fruitbomen, knotwilgenrijen, elzensingels of poelen? Bekijk de subsidieregeling kleine landschapselementen.