Sessie verdienmodellen met korte ketens en ecosysteemdiensten 18 januari 2023

Heb jij interesse in verdienmodellen die gebaseerd zijn op korte ketens en verkopen van ecosysteemdiensten? Meld je dan voor een inspiratie- en netwerksessie op 18 januari 2023. Je krijgt informatie over verdienmodellen voor natuur-inclusieve, regeneratieve landbouwmaatregelen die nu al in de praktijk toegepast worden.

Via korte ketens kun je als agrarische ondernemer direct je producten verkopen aan consumenten of bedrijven. Het voordeel is vooral de mogelijkheid om eigen prijzen te bepalen en daarmee hogere marges te krijgen dan via de retailkanalen.

Agrarische ondernemers kunnen ook ecosysteemdiensten verkopen aan bedrijven die hun klimaatdoelstellingen willen behalen. Door het nemen van regeneratieve en/of natuur-inclusieve maatregelen, kun je milieuwinst behalen, zoals koolstof, biodiversiteit en waterhoudend vermogen van de bodem.

Sprekers

  1. Soil Heroes, opgericht door een akkerbouwer uit Zuid-Holland, zet samenwerkingen tussen bedrijven en agrarische ondernemers op om regeneratieve landbouw en ketens te realiseren. Soil Heroes heeft een platform ontwikkeld, waarmee zij de milieu impact (CO2, biodiversiteit en water) van regeneratieve maatregelen meet en deze in impactrapporten aan bedrijven aanbiedt. Agrarische ondernemers krijgen een financiële compensatie per maatregel en toegang tot kennisnetwerken van boeren die regeneratieve, natuur-inclusieve maatregelen toepassen;
  2. Wij.land is een stichting die agrarische ondernemers met behulp van kennis en een netwerk helpt om natuur te integreren in de bedrijfsvoering. Zij testen een methode om ecosysteemdiensten te monitoren en te vermarkten;
  3. MVO Nederland heeft in samenwerking met 35 organisaties, variërend van Triodos Bank, ABN AMRO, Hutten catering en Crisp het collectief ‘Boeren.Natuurlijk!’ opgezet om omschakelen naar natuurlijke landbouw eenvoudiger te maken en biodiversiteit te integreren in inkooppraktijken;
  4. Streekproducten ’t Groene Hart slaagt erin om een rendabel B2B-bedrijf te runnen, waarbij natuur-inclusieve producten direct bij agrarische ondernemers ingekocht worden.

Beperkt aantal plekken vrij

Er zijn een beperkt aantal plekken, dus we vragen je om tijdig aan te geven of je deel wilt nemen aan de inspiratie- en netwerksessie. Bij teveel aanmeldingen willen we voorrang geven aan agrarische ondernemers die op korte termijn aan de slag willen met deze verdienmodellen.

Meld je aan voor de inspiratie- en netwerksessie!

Vragen?

Vragen over deze inspiratie- en netwerksessie? Neem daarvoor contact op met Rubie van Crevel: bureaudeplaneet@gmail.com

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Deze inspiratie- en netwerksessie wordt georganiseerd vanuit het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit is een samenwerking van LTO Noord, Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).