Ondernemen |

Boerderij Hartstocht verbreedt verdienmodel met compostering

Agrariërs hebben concrete verdienmodellen nodig om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven. Op de biologische melkveehouderij Hartstocht in Abcoude heeft Henk den Hartog zijn verdienmodel verbreed met verschillende nevenactiviteiten, waaronder een composteertak. In het project Duurzame Verdienmodellen verzamelen we voor de agrariër in factsheets informatie over de mogelijkheden en bieden we inspiratie door een inkijkje te geven in bedrijven die hier al mee bezig zijn. Kijk dit keer mee met Henk.

 

Aan de rand van Abcoude vind je biologische stadsboerderij Hartstocht. Hier lopen zo’n 120 dubbeldoelkoeien minimaal 8 maanden per jaar buiten op het kruidenrijke grasland. Op de boerderij kun je de verse melk en het vlees kopen in de winkel. Daarnaast vind je op de boerderij een enorme berg compost. Al sinds 1999 wordt organisch materiaal van ecologisch beheerde terreinen hier omgezet in hoogwaardige compost. Compost draagt bij aan de structuur en het waterbergend vermogen van de bodem, voorkomt (wind)erosie en verhoogt het organische stofgehalte in de bodem. Ook kan compost de koolstof/stikstof verhouding in de bodem verbeteren.

Uitgeschreven tekst lezen

Henk den Hartog vertelt hoe hij zijn verdienmodel verbreedt met compostering

Verdienen met compost

Naast deze voordelen voor de bodem, is het composteren ook een verbreding van het verdienmodel. Zowel voor het ontvangen van het uitgangsmateriaal als bij de verkoop van de compost vraagt de boerderij een vergoeding. Het uitgangsmateriaal voor de compost is vooral maaisel afkomstig van onder andere natuur- en recreatieterreinen. Het vee graast ook af en toe op deze terreinen. In totaal beheren Henk en zijn familie nu zo’n 175 hectare van dit soort natuurgronden. Naast de compost en het landschapsbeheer, doet het bedrijf ook aan weidevogelbescherming en slootkant beheer. Daarnaast hebben ze zonnepanelen op het dak, een winkel en een moestuin voor buurtbewoners.

Als je als boer wilt beginnen met composteren, adviseer ik je om klein te beginnen. Voor groot composteren heb je een vergunning nodig. Op kleine schaal wordt het vaak gedoogd.

Leer meer over compostering

Wil jij ook aan de slag met compostering van natuurmaaisel? Deze winter zijn er kennisbijeenkomsten over dit onderwerp. Meld je aan bij: burret.schurer@provincie-utrecht.nl

Duurzame verdienmodellen

De manier waarop Henk zijn  verdienmodel heeft ingericht is een van de vele voorbeelden van een duurzaam verdienmodel. Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Onafhankelijk advies

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen en zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf? Dan is een Plattelandscoach misschien iets voor jou.

Lees meer over Plattelandscoaches