Natuur & Landschap |

Maak gebruik van subsidies in de Groene Contour

Utrechtse agrariërs in de Groene Contour kunnen gebruik maken van subsidie voor inrichting en beheer van natuur en afwaardering van de grond. Hiermee draag je bij aan het versterken van de natuur en het biedt jou als agrarisch ondernemer financiële handelingsruimte.

De Groene Contour is een verzameling van percelen in de provincie Utrecht. Ze liggen in de buurt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en worden begrensd in het Natuurbeheerplan. Zie groene gebieden op de kaart. De bedoeling is om het NNN te versterken en agrariërs handelingsperspectief voor slimme combinaties van natuur en landbouw te bieden.

Wat is mogelijk?

Heb jij percelen in de Groene Contour gebieden op de kaart? Dan kun je op verschillende manieren natuur realiseren:

  • Wil je percelen volledig of gedeeltelijk omvormen naar natuur? Dan krijg je de grondwaardedaling volledig vergoed.
  • Is Natuurschoonwet (NSW) landgoedvorming een optie? Dan kun je een gedeelte afwaarderen naar natuur en het ander beheren via agrarisch natuurbeheer. Dit kan ook als je pachter bent op een bestaand landgoed. Vaak is dan een pachtprijsverlaging mogelijk.

Hoe je de natuur op percelen vorm kunt geven is afhankelijk van het gebied en je ambities. De bedoeling is dat het bij je bedrijfsvoering past en de lokale natuur versterkt.

Subsidies

Bij elke bestemmingswijziging van agrarisch naar natuur krijg je de grondwaardedaling volledig vergoed en eenmalig uitbetaald (waardeverschil tussen agrarische waarde en natuurwaarde). Zo komt geld beschikbaar wat bijvoorbeeld voor de aankoop van meer grond kan worden gebruikt. Voor inrichting en beheer kun je gebruik maken van subsidies voor natuurinrichting en -beheer en agrarisch natuurbeheer op de agrarische gedeeltes.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met: a.daniel@nmu.nl of bel 06 -81793240. Je kunt ook terecht bij het steunpunt van de provincie: steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl.