Klimaat & Milieu |

Kom naar demonstratiebijeenkomst Drijfmest optimaal benut! op 22 april

Maximaal benutten van je eigen drijfmest is van groot belang. Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ nemen we de (praktijk) proef op de som en wordt het effect van verschillende toevoegmiddelen getest. Tijdens een demonstratiebijeenkomst vertellen we meer over de verschillende toevoegmiddelen en geven we handige tips voor het benutten van je eigen drijfmest.

Het realiseren van een maximale benutting van eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak of nitraat belast het milieu en komt niet beschikbaar voor de plant. Ook kan worden bespaard op kunstmestaankoop wat, zeker met de huidige prijzen, snel rendabel is.

Boer aan het Roer

Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ nemen we de proef op de som en testen we het effect van verschillende toevoegmiddelen in de mest. We willen leren wat het effect is van de verschillende middelen en wat dit uiteindelijk oplevert aan milieuwinst en financiële voordelen voor de gebruiker. In de winter van 2021-2022 zijn de middelen op 4 pilotbedrijven toegevoegd aan de mest en dit voorjaar meten we de effecten in het veld.

Tijdens de bijeenkomst op 22 april vertellen we je graag meer over de verschillende toevoegmiddelen en geven we handige tips voor het benutten van je eigen drijfmest.

Lees meer over de bijeenkomst en aanmelden.