Klimaat & Milieu |

Laat onderzoeken of waterstof rendabel is voor jouw bedrijf

Overweeg jij om waterstof te produceren of toe te passen in je bedrijf, maar weet je niet of het rendabel is? Twinning Energy brengt in opdracht van provincie Utrecht in beeld welke mogelijkheden er zijn voor onder andere agrariërs en hoe het verdienmodel eruitziet. Doe mee en je ontvangt een overzicht met kansen en een stappenplan. 

Het overzicht met kansen en stappenplan geeft inzicht wanneer waterstofproductie een economisch interessante optie kan zijn en welke toepassingen er zijn. Je weet dan ook welke stappen je moet zetten en waarmee je, op hoofdlijnen, rekening moet houden. Om het overzicht te maken zijn wij op zoek naar een agrariër die mee wil werken aan het onderzoek. Van de aanmeldingen wordt 1 partij geselecteerd. Hij of zij krijgt een ruwe systeemschets en inzicht in de investering die nodig is voor een dergelijke oplossing op zijn of haar bedrijf. Deze casus wordt in het openbare rapport met stappenplan geanonimiseerd. Alle mensen die zich aanmelden ontvangen in ieder geval het eindrapport.  

Meld je uiterlijk 14 februari aan

Heb je interesse om mee te doen? Meld je dan uiterlijk 14 februari 2023 aan door contact op te nemen met Wim Peels van Twinning Energy, telefoon: 06-132 065 66, e-mail: wim.peels@twinningenergy.nl 

Subsidie voor innovaties voor toepassing waterstof

Provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen en stimuleert innovaties voor toepassing voor waterstof. We verwachten dat waterstof in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het energiesysteem en zien dat de ontwikkelingen rond de productie en toepassing van waterstof snel gaan. Kansrijke innovaties voor toepassing van waterstof in het landelijk gebied kunnen subsidie krijgen. Voor het uitvoeren van een innovatief pilotproject is tot € 250.000 subsidie beschikbaar via de Uitvoeringregeling subsidie energietransitie (UsET).

Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Bastiaan de Jonge, telefoon: 06-344 99 784, e-mail: bastiaan.de.jonge@provincie-utrecht.nl. Hij denkt graag met je mee!