Natuurinclusieve landbouw |

Meer natuurinclusieve landbouw mogelijk in polder Demmerik

Staatsbosbeheer draagt de komende jaren het beheer van 80 hectare natuur in polder Demmerik over aan agrariërs. Zo kunnen zij hun bedrijf meer natuurinclusief maken. Dat natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan gezonde rendabele landbouw en een betere biodiversiteit bewijst veeboer Arie van Oosterom. Het aantal weidevogels is in vijf jaar tijd verdubbeld en er is minder CO2-uitstoot door een hoger grondwaterpeil.

Naast zijn 50 hectare eigen grond, pacht Arie ook zo’n 40 hectare grond van Staatsbosbeheer in het veenweidegebied de Wilnisse Bovenlanden. Het resultaat van deze manier van boeren mag er wezen. Waar weilanden gewoonlijk ogen als een grote groene zee van gras, zien de weilanden van Arie van Oosterom er anders uit. Overal zit kleur tussen het gras. Paarse dovenetel, madeliefjes en gele paardenbloemen doen het goed. Bij de sloten staan hier en daar grote bossen dotterbloemen. In alle richtingen waar je kijkt, zie je hazen wegschieten. En het is een gefladder en gekwetter van jewelste van onder meer scholeksters, kieviten en grutto’s. “Kijk, die grutto jaagt een kraai weg. Dat betekent waarschijnlijk dat hij hier ergens zijn nest wil gaan bouwen”, vertelt Arie. “Soms zien we hier ook lepelaars.”

Lees meer over de samenwerking van de provincie Utrecht, de gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen en Staatsbosbeheer in Groot Wilnis-Vinkeveen.