Klimaat & Milieu |

Vraag subsidie aan voor fysieke investering in innovatie en moderne landbouw

Wil jij investeren  in moderne installaties, onroerend goed of machines? Vanaf 12 september kun je fysieke investeringssubsidie aanvragen bij de provincie Utrecht. De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs om te investeren in innovatie en moderne landbouw. Denk aan een aangepaste machine voor strokenteelt, waarbij de teelstroken niet bereden worden of opslagplaatsen voor de verwerking van organisch materiaal tot compost.

De regeling staat open voor agrariërs en samenwerkingsverbanden van agrariërs. Het samenwerkingsverband moet uit tenminste twee partijen bestaan.

Lees meer over de regeling en aanvragen.

Meer informatie

Wil jij meer informatie over de regeling en tips voor het aanvragen? Meld je dan aan voor een digitale informatiebijeenkomst op 8 september om 19.30 uur.