Landelijke subsidie voor innovatie en modernisering van agrarisch bedrijf

Landelijke subsidie voor innovatie en modernisering van agrarisch bedrijf

Vanuit het Rijk worden in december twee regelingen opengesteld voor investeren en samenwerken aan groen-economisch herstel. Hiermee krijg je steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen. Zo kun je je bedrijf op het gebied van innovatie en modernisering versterken.

Het gaat hierbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten. De investeringen kunnen ‘snel’ worden uitgevoerd en toegepast op het agrarisch bedrijf. Binnen de regeling investeren staan de volgende categorieën centraal:

  • Precisielandbouw en Smart Farming
  • Digitalisering
  • Water (waaronder droogte en verzilting)
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

De tweede regeling gaat over ‘samenwerken’ en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel en/of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, ook buiten de provinciegrenzen. Het gaat om verschillende partijen in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van een van de volgende thema’s:

  • Duurzame toegevoegde waardeketen
  • Innovatieve digitalisering
  • Gebiedsgerichte pilots
  • Sectorale initiatieven binnen de landbouw
  • Managementmaatregelen stikstof

Bij deze samenwerkingsverbanden is in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf betrokken. Bekijk de website van RVO voor meer informatie. Daar staat binnenkort de startdatum van aanvragen van de subsidie. De sluitingsdatum is 14 februari 2022.

Gepubliceerd op

« Terug naar het nieuwsoverzicht

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy