Natuurinclusieve landbouw |

Utrechtse agrariërs kunnen kosteloos erf beplanten

Ben jij een Utrechtse agrariër en wil je kosteloos je erf laten beplanten? Dat kan via het project ‘Groene erven in Utrecht’. Denk aan het aanplanten van hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen.

De gratis aanplanting is een samenwerking in het kader van het Bomen Actieplan waarbij de provincie Utrecht als doelstelling heeft om 600.000 extra bomen te planten. LTO Noord stimuleert via het project Duurzame bedrijfsplannen agrarische ondernemers die willen werken aan meer biodiversiteit, bodemverbetering en goede waterkwaliteit. We werken samen met LEU, LaMi, agrarische collectieven, externe adviseurs en provincie Utrecht.

Zelf planten

Ondernemers die interesse hebben, worden bezocht en krijgen kosteloos een beplantingsplan. Bij akkoord van het plan ontvangt de erfeigenaar de beplanting kosteloos. Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor wordt een plant- en beheerinstructie beschikbaar gesteld. Ook deelnemers die al een duurzaam bedrijfsplan via LTO Noord hebben laten maken kunnen zich aanmelden voor de gratis erfbeplanting. Nog geen duurzaam bedrijfsplan, maar wel interesse? Neem dan contact op met projectleider Kirsten Snels via ksnels@ltonoord.nl.

Aanmelden voor gratis beplanting?

Op het erf moet ruimte zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname. Aanmelden kan rechtstreeks bij Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl.  Eventuele vragen kun je stellen aan Kirsten Snels via ksnels@ltonoord.nl.

Provincie Utrecht en Trees for All

‘Groene erven in Utrecht!’ is een project van de provincie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en Trees for All.