Klimaat & Milieu |

Provincie Utrecht zoekt agrariërs die hun energierekening willen verlagen

Wil jij kosteloos een berekening van zon op je staldak? Provincie Utrecht zoekt 20 agrariërs die mee willen doen aan een onderzoek naar een gefaseerde aanpak van zon op je dak. Want het net is weliswaar overbelast, maar er zijn misschien toch nog mogelijkheden.

Netcongestie maakt het lastiger om meer dan 200 panelen aan te sluiten op het net. Zou de energie die wordt opgewekt en niet meteen zelf nodig is, kunnen worden opgeslagen in een batterij om later te gebruiken? Of kies je voor minder dan 200 panelen en kan de business case dan uit? En is het mogelijk om later alsnog het hele dak te benutten?

Gefaseerde aanpak

Provincie Utrecht wil onderzoeken of een gefaseerde aanpak mogelijk is en nog steeds genoeg oplevert voor de agrariër. Voor de 20 bedrijven maakt LTO Noord kosteloos een berekening voor het realiseren van een dak installatie (voor eigen verbruik en op een kleinverbruikersaansluiting). Afhankelijk van de bedrijfssituatie zijn meer zonnepanelen door oplossingen als vermogensregeling of aanpassen van gebruik eventueel mogelijk. Als de netcongestie is opgelost kan het mogelijk interessant zijn dat dan de rest van het dak vol gelegd wordt.

Doe je mee?

Aan dit onderzoek kunnen 20 boeren en tuinders uit alle agrarische sectoren in de provincie Utrecht meedoen. Je kunt je als agrarische ondernemer aanmelden tot 27 september via dit formulier.

Investeren in duurzame energie?

Het besparen van energie en de opwek van zonne- of windenergie versterkt je bedrijf. Niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat je inspeelt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. 

Ga naar Klimaat en Milieu