Water & Bodem |

Save the Date: 17 oktober 2022 informatieavond subsidie bodemdaling

Ben jij agrariër in het Veenweiden gebied en benieuwd naar de nieuwe subsidieregeling beperking bodemdaling? Zet dan 17 oktober vast in je agenda. De provincie Utrecht organiseert een digitale informatieavond over de regeling die vanaf 1 september open staat. Meer informatie over de avond volgt.

 

Bodemdaling en de uitstoot van broeikassen uit veenbodems zijn een bekend gegeven in de provincie Utrecht. In het westen en noordoosten van de provincie daalt de bodem door het oxideren en inklinken van de veenbodems. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Ook komt er vanuit de veenbodems CO² bij dit proces vrij en dat versterkt de klimaatverandering.

De provincie Utrecht stelt de komende twee jaar in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het Veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen.

Lees meer over de subsidieregeling Beperking Bodemdaling

Wat kun jij doen aan water en bodem?

Als Utrechtse agrariër kun je een belangrijke rol spelen bij het afremmen van de bodemdaling, het verbeteren van de kwaliteit en de biodiversiteit in het water en het tegengaan van wateroverlast en droogte.

Ga naar Water en Bodem